สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้เรื่อง!!! 5 ก.ย. “ดาวพงษ์” นัดถกกลุ่มราชมงคล-ราชภัฎ ปรับระบบรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัย


“ดาวพงษ์” นัดถกกลุ่มราชมงคล-ราชภัฎ ปรับระบบรับเด็กเข้ามหาวิทยาลั
ชี้ต้องรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านจะได้มองเห็นปัญหา แก้ไขได้ตรงจุด

UploadImage

       เมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวคิดการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบรับตรงกลางร่วมกัน ว่า เรื่องนี้ต้องได้ข้อสรุปจากมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็ต้องรับนโยบายด้วยไม่ใช่จะมองแต่ตัวเองเป็นตัวตั้ง ต้องปรับตัวให้เข้ากับนโยบายหากเห็นว่าเป็นเรื่องดี อย่างไรก็ตามแม้จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ที่เห็นด้วยมีมากกว่า ซึ่งตนก็ไม่ทิ้งมุมมองของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่น เรื่องคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เป็นต้น

      ต่อข้อถามว่า ทางที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ยังไม่มั่นใจในระบบการรับตรงร่วมว่า จะตอบโจทย์ รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.ได้นัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มาหารือในวันที่ 5 ก.ย.นี้ ซึ่งตนก็จะรับฟังข้อมูลของกลุ่ม มรภ.และ มทร.ก่อน เพื่อจะได้เห็นภาพว่า ปัญหาอยู่ตรงไหน แล้วจะแก้ได้หรือไม่ ปัญหาบางเรื่องก็ต้องแก้ด้วยตัวเองไม่ใช่เอาระบบเข้าไปแก้  ซึ่งระบบที่คิดใหม่อาจจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ มรภ.ก็ได้ ส่วนข้อเสนอของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เสนอให้จัดสอบ 2 ครั้งเพื่อให้โอกาสเด็กที่ไม่ได้เข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัยนั้น ตนเห็นว่าหากให้สอบ 2 ครั้งก็จะเป็นแบบเก่าที่ต้องวิ่งรอกสอบกันอีก ซึ่งจากการประชุมกับ ทปอ.มีข้อตกลงร่วมที่จะสอบครั้งเดียวเพื่อลดภาระเด็กขอบคุณที่มา : เดลินิวส์