สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ใครชอบภาษาจีนยกมือขึ้น! การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ยิ่งใหญ่!! พิธีเปิดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 (นานาชาติ) ได้รับเกียรติจาก ดร.โจว เกาหยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานศึกษา (เลขานุการเอก) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงการศึกษาจีน พร้อมผู้ปกครอง สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ชม facebook live ถ่ายทอดสด
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage