สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มติทปอ. ยันเคลียรริ่งเฮาส์ปี 61 ไฟเขียวมหาวิทยาลัย รับตรง-โควตา

UploadImage

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 01 กันยายนที่โรงแรมเดอะสุโกศล นพ.อุดม  คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)   มีข้อสรุปให้ยกเลิกระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ในระบบกลางรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชันส์ในปี 2561 และให้ระบบกลางรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชันส์ในปี 2561  และให้ปรับมาใช้ระบบการรับตรงกลางร่วมกัน  จะมีการจัดสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา  และให้นักเรียนสมัครเลือกสาขาวิชาและให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ว่าที่ประชุมมีติร่วมกันว่า  

1.การรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะมีระบบโควตาที่สามารถรับได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องไม่ใช่การสอบ อาทิ โควตานักกีฬา  เด็กโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น 
2. การเคลีรริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบกลางซึ่งจัดสอบเพียงครั้งเดียว
3. รับตรงที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเองได้ แต่ต้องดำเนินการหลังจากเคลียรริ่งเฮาส์เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อดำเนินการตามแนวทางนี้แล้วเท่ากับว่าจะไม่มีระบบแอดมิสชั่นกลางแล้วเพราะไม่มีเวลา 

นพ อุดม กล่าวต่อว่าส่วนการจัดสอบจะดำเนินการหลังจากนักเรียนจบการศึกษาแล้วในเดือนมีนาคม และเห็นตรงกัน  จะใช้ข้อสอบกลางด้วยกันทั้งหมด  แม้จะเป็นการรับตรงก็ ห้ามทำข้อสอบเอง ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยและคณะเป็นผู้กำหนดเอง ทปอ. ทำหน้าที่จัดสอบ และเคลียริ่งเฮาส์เท่านั้น  ทั้งนี้ทปอ. จะนำข้อสรุปที่ได้เสนอต่อรัฐในตรีว่าการศธ. ในวันที่ 5 กันยายนนี้ 

นายฤเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสาวนสุนันทา (มร.สส)  กล่าว่าในส่วนของ มร.สส. คิดว่าไม่มีปัญหา และพร้อมที่จะเข้าร่วมระบบรับตรงกลางร่วมกัน  แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและจัดสรรโควตาจำนวนนักศึกษาตามกำลังผลิต  รวมถึงกำหนดวัน-เวลาการรับสมัครที่ชัดเจน 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  มติชน ฉบับวัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559