สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"โครงการห้องเรียนกีฬา"

UploadImage


 6 กันยายน 2559 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการเปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งนำร่องในโรงเรียน  3 แห่ง ที่สุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งกับต่างประเทศได้ และนอกจากนักเรียนกีฬาจะมีพัฒนาทางด้านร่างกายดีแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ กรรมการตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬาได้อีกด้วย

การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เริ่มนำร่องใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 8-31 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนละ 80 คน โดยจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป แบบนักเรียนประจำพักนอน ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากการเปิดรับสมัครในครั้งนี้ มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬา จำนวนทั้งสิ้น 1,050 คน แยกเป็น

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 553 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 386 คน วอลเลย์บอลหญิง 167 คน
โรงเรียนสารคามพิทยาคม 352 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 207 คน วอลเลย์บอลหญิง 145 คน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ 145 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 128 คน วอลเลย์บอลหญิง 17 คน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งคณะกรรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะมีทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางด้านกีฬาที่สมัคร รวมทั้งการสัมภาษณ์

รมช.ศึกษาธิการ ได้ย้ำให้คณะกรรมการการสอบคัดเลือกดำเนินการจัดสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน ตรวจสอบได้  และคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเปิดห้องเรียนกีฬา