สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หนุนเด็กเก่งเรียนมหา'ลัยใกล้บ้าน ชี้ช่วยเสริมความแกร่งมหา'ลัย

เลขาธิการ กกอ. ชี้ระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เป็นเรื่องใหญ่ ต้องใช้เวลา อธิการบดี มก.หนุนเด็กเก่งเรียนใกล้บ้าน ช่วยเสริมความแกร่งมหา'ลัย ส่วน กสพท.ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมระบบใหม่หรือไม่

UploadImage

       วันนี้ ( 12 ก.ย.) น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวถึงการปรับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ว่า เป็นเรื่องใหญ่ เพราะการจะดึงมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มเข้ามาร่วมการคัดเลือกในระบบเดียวกันก็ ต้องใช้เวลาในการจัดระบบ โดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) เพราะเด็กที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัย 2กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในท้องถิ่น แต่ขณะนี้ทั้ง2 กลุ่มก็ยังไม่ถึงกับปฏิเสธระบบใหม่ เพียงแต่ขอเวลาไปหารือกับสมาชิกในกลุ่มก่อน นอกจากนี้ยังต้องหารือกับมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการ หารือ

       ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า  มก.เห็นด้วยในหลักการที่จะจัดระเบียบการรับตรง ซึ่งต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ใช่มองมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง  หาก มรภ.และ มทร.จะเข้าร่วมระบบการคัดเลือกใหม่ด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ก็ต้องคงเอกลักษณ์ของสถาบันที่ให้โอกาสคนในท้องถิ่น ซึ่งระบบใหม่ควรมีความยืดหยุ่น และให้โอกาสคนในท้องถิ่นได้เรียนใกล้บ้าน โดยอาจต้องให้งบประมาณสนับสนุนให้คนเก่งได้เรียนในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไกล เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนั้น ๆแข็งแกร่งและมีคุณภาพมากขึ้น 

       ด้าน ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสพท.ยังไม่ได้มีการหารือกันว่า จะเข้าร่วมกับระบบคัดเลือกระบบใหม่หรือไม่ คงต้องรอผลสรุปที่ชัดเจนก่อนว่าเป็นอย่างไร แต่ที่ผ่านมา กสพท.ก็เข้าร่วมระบบระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ของ ทปอ. โดยใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ  คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต มาประกอบการพิจารณา แต่ กสพท.ก็ยังต้องจัดสอบวิชาเฉพาะแพทย์เอง เพื่อคัดคนที่เหมาะสมมาเป็นแพทย์ ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์