สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาใหม่!!! วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ตอบโจทย์เทรนด์ Health tech ในประเทศไทย 4.0 เตรียมพบในงานเปิดตัว 3 วิทยาลัย DPU

UploadImage

Facebook Live ! ชมสด งานแถลงข่าว DPU เปิดตัว 3 วิทยาลัย สู่ผู้นำ Thailand 4.0 ประกอบด้วย วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) และ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ยิ่งใหญ่แน่นอน !!
 
UploadImage