สอบเข้ามหาวิทยาลัย

e-Teacher ครูยุคใหม่ เปลี่ยนจากครูผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก แนะแนวทาง และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน


สกศ.ถกร่วมกลุ่มประเทศซี-เซิร์น วางกรอบระบบแอดมิชชัน พร้อมทิศทางคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็น e-Teacher เปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก แนะแนวทาง และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน

UploadImage

       วันนี้ ( 13 ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ครั้งที่  3 หรือ ซี - เซิร์น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากศูนย์อาเซียน - จีน (ACC) และผู้แทนจากสถาบันวิจัยการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NIES) มาประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อระดมแนวคิดเกี่ยวกับการวางกรอบแนวทางปฏิบัติ และหารือประเด็นท้าทายเรื่องระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิก หรือ แอดมิชชัน

       เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมพบว่าภาพรวมของกลุ่มประเทศสมาชิก มีระบบแอดมิชชันที่คล้ายคลึงกัน คือ มีระบบการทดสอบกลางเป็นหลัก แต่ก็เริ่มมีการปรับระบบมาใช้การประเมินทัศนคติ คุณลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศที่มีพัฒนาการระดับอุดมศึกษาสูง เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย จะมุ่งเน้นความต้องการนักศึกษาที่สอดคล้องกับภาคธุรกิจและการศึกษาตลอดชีวิต โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคมรับรู้ว่า ใบปริญญาและการได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิต แต่ผู้เรียนควรเลือกเส้นทางการศึกษาตามสมรรถนะและความต้องการของตนเองเป็นหลัก เป็นต้น

       ดร.กมล กล่าวว่า สำหรับทิศทางคุณภาพครูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และจีนนั้น ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาครูและสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองการพัฒนาของแต่ละ ประเทศ โดยครูในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะเรียกว่า e-Teacher คือ เปลี่ยนสถานะจากครูเป็นผู้สอน หรือถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้แนะแนวทาง และครูควรเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เรียน
ขอขอบคุณที่มา : เดลินิวส์