สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักธุรกิจ 4.0 สำเร็จได้ตั้งแต่เป็นนักศึกษา พบคำตอบพรุ่งนี้ใน DPU CIBA Festival แหล่งรวม Idea ธุรกิจ Startup ที่จะขนขบวนรถ food truck มากกว่า 20 คัน

      เพื่อตอกย้ำ NEW BUSINESS DNA อลังการแน่นอน !!!  วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายนนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัย 1 ในนั้นคือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ที่จะมาพร้อมกับงาน “CIBA Festival” เทศกาลแห่งสีสัน แหล่งรวม Idea ธุรกิจ Startup ที่จะขนขบวนรถ food truck กว่า 20 คัน พร้อมด้วยสินค้า Innovative จาก SME แบรนด์ดัง และสนุกไปกับการช้อปปิ้ง จากร้านค้ากว่า 200 ร้าน เตรียมมาสนุกกันได้เลยค่ะ ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.30 น.

UploadImage


       พรุ่งนี้พร้อม Live สด (ถาม-ตอบ) ทุกข้อสงสัยเพราะปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เป็นทุนนิยม มองในเเง่บวก ทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการทำธุรกิจโดยเเท้ หลายประเทศที่พัฒนาได้เพราะจากการทำธุรกิจ จะเห็นได้ว่าทุกประเทศที่พัฒนาจะมีระบบเศรษฐกิจที่เเข็งเเกร่ง ซึ่งระบบเศรษฐกิจนั้นคือ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงสุดของประเทศรวมถึงประเทศไทย

UploadImage

“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันศึกษา ได้มุ่งปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ด้านธุรกิจเป็นเเนวคิดหลัก ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ ดังนั้น นักศึกษาในทุกคณะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยให้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร การตั้งธุรกิจ การตลาด การเงิน การผลิต ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องรู้ทุกกระบวนการของการบริหารเเละการทำธุรกิจ

ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนอยู่ในคณะไหน สาขาวิชาใด เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีความชำนาญในสายนักศึกษาเลือกเรียน เเละสามารถนำความรู้ที่ตนเองถนัดมาสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ เราสอนให้นักศึกษาได้รู้จริง รู้ลึก เเละลงมือปฏบัติจริงเพื่อให้สามารถต่อยอดการทำธุรกิจได้ในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าการมีความรู้ด้านธุรกิจจะเป็นเเต้มต่อให้กับตัวคุณ มีไอเดียเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้ธุรกิจควบคู่กัน ถึงจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยังยืน"

ในขณะที่ภาครัฐบาลผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดเเรงงานได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของชาติจึงได้ก่อตั้ง วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมเเละการบัญชี หรือ CIBA เพื่อพัฒนาเเละสร้างคุณภาพของบัณทิตให้รองรับกับความต้องการของตลาดเเรงงานได้ในอนาคต

ธุรกิจบันฑิตย์พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเเละผลิตบัณทิตให้มีคุณภาพ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภาคธุรกิจเเละตลาดเเรงงานโลกในอนาคต
พร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยังยืน


UploadImage