สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนสายช่าง ดีอย่างไร


จากที่รัฐบาลกำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย  Thailand 4.0   โดยกำหนด “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med)

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

จากความสำคัญข้างต้น  ทำให้เราได้มองโอกาสงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  และทำให้พี่แอดมินนึกถึงกลุ่มแรงงานที่จะสามารถพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ "กลุ่มฝีมือชน คนสร้างชาติ"

 
UploadImage
 

ฝีมือชน เขาคือใคร ?

“ฝีมือชน” ผู้ที่เป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ผ่านการเรียนรู้จาก ประสบการณ์หรือสถาบันอาชีวะ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย อีกทั้งปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรสายช่างปีละกว่า 190,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี  ในขณะที่ผู้เรียน จบสายช่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC )  และแอดมินได้ เห็นคลิป " ฝีมือชน คนชอบปรุง " จึงเอามาฝากน้องๆ กันค่ะ  
 

"ฝีมือชน คนชอบปรุง"

"จากคลิป เราจะเห็นว่า ทุกอย่างเริ่มจากความชอบจนกลายเป็นอาชีพ จากที่มีเด็กผู้หญิง ชื่อชอบการชิมและทำอาหาร จนกลายเป็นเชฟระดับโลก "

UploadImage
UploadImage

"ฝีมือชน คนชอบวาด"

"จากคลิป เราจะเห็นว่า ทุกอย่างเริ่มจากความชอบจนกลายเป็นอาชีพ จากที่มีเด็กผู้ชายที่ชอบวาดรูปบ้าน จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจรับสร้างบ้าน "

UploadImage
UploadImage

แล้วเรียน สายช่าง มันดีอย่างไร ?

1. ฝีมืออยู่กับตัว ไม่ต้องกลัวตกงาน
2. เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย
3. เก่งรอบด้าน เป็นเจ้าของกิจการสบาย 
4. ฝีมือดี โกอินเตอร์ ได้เลย
5. รายได้ดี เพียงมีฝีมือขั้นเทพ 
6. ไม่ต้องท่องจำ เรียนรู้การปฏิบัติจริง
7. หลักสูตรมีมากมายให้เลือกเรียน 
8. พื้นฐานดี สามารเรียนต่อระดับปริญญา ตรี โท และเอก

พี่แอดมินหวังว่าน้องๆ คงได้มุมองใหม่ๆ กับการเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นกันนะคะ และท้ายสุดนี้ น้องๆ สามารถติดตามข้อมูล ฝีมือชน คนสร้างชาติ และแหล่งทุน กันต่อได้ ทีนี่

 

UploadImage