สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าย DiCY Digital Galaxy Camp กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
UploadImage


DiCY Digital Galaxy Camp ค่ายปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ชวนน้อง ๆ มาพบกิจกรรมสุดสนุกช่วงปิดเทอม ที่มาพร้อมกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เกมส์สุดมันส์จากพี่ ๆ มหาวิทยาลัย และวิทยากรดิจิทัลสุดเจ๋งจากบริษัทไอทีชั้นนำ เช่น 

             1. ดวงดาวแห่ง Microsoft จะมาเตรียมการให้น้องๆเป็นโปรแกรมเมอร์ (Programmer)

             2. ดวงดาวแห่ง Google ทำทุกสิ่งด้วย Google

             3. ดวงดาว DTAC สนุกกับการป้องกันการกลั่นแกล้งกันบนโลกอินเทอร์เน็ต (Cyber bulling)

            4. ดวงดาว MCOT ชัวร์ก่อนแชร์ สร้างน้อง ๆ เป็นนักข่าวดิจิทัลที่พร้อมรับมือโลกสังคมออนไลน์

 
            DiCY Digital Galaxy Camp จัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ประกอบด้วย 4 ค่ายย่อย โดยให้น้อง ๆ เลือกสมัครค่ายใดค่ายหนึ่ง ดังต่อไปนี้

            ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

            ครั้งที่ 2 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

            ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

            ครั้งที่ 4 ภาคกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม

กำหนดการรับสมัคร :

          ครั้งที่ 1,2 (ภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ, ภาคใต้)

            - รับสมัคร : วันที่ 8-30 กันยายน 2559

            - ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 1-4 ตุลาคม 2559

            - ประกาศรายชื่อสำรองที่ได้รับสิทธิ์ : วันที่ 5 ตุลาคม 2559  

            - จัดกิจกรรม : วันที่ 9-14 ตุลาคม 2559 เป็นค่ายค้างคืน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

         ครั้งที่ 3,4 (ภาคเหนือ, ภาคกลาง)

            - รับสมัคร : วันที่ 8 กันยายน 2559 - วันที่ 4 ตุลาคม 2559

            - ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-10 ตุลาคม 2559

            - ประกาศรายชื่อสำรองที่ได้รับสิทธิ์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2559  

            - จัดกิจกรรม : วันที่ 16-21 ตุลาคม 2559 เป็นค่ายค้างคืน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืนคุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียน ม.1- ม.5  ทุกแผนการเรียน จำนวน 800 คน ทั่วประเทศ

ค่าใช้จ่าย : ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย