สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โอกาสมาแล้ววว!! รับทุน 100 % ทุนคั้นหัวกะทิ DPU (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เรียนดีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้าสอบคัดเลือกทุนคั้นหัวกะทิ โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

  นักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนคั้นหัวกะทิสามารถสมัครออนไลน์ที่ได้ http://www.dpu.ac.th/register/  สมัครด่วน!! ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2559 สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 235, 505  

ดูรายละเอียด คลิกทีนี่