สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2559 ครบรอบ 73 ปี “SU Open House” วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในงานประกอบด้วย กิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร “SU Open House” และการแสดงผลงานของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ อาทิ สาธิตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สาธิตการทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม Workshop ขุดซากโบราณคดีจำลอง สาธิตการขึ้นรูปเซรามิค คลินิกภาษาอังกฤษ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทางจิต บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม สาธิตการทำ Animation Game และ Web กิจกรรมถ่ายภาพและการตัดต่อ Graphic Design สาธิตการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ โดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 กิจกรรมสมุดทำมือ กิจกรรมบันเทิง อาทิ การประกวดดนตรีเยาวชนมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 การแสดงละครร่วมสมัย การประกวดแข่งขันแอโรบิก การแสดงดนตรี ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

UploadImage