สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แถลงข่าวโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18

ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.หอการค้าไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม บมจ.สหพัฒนพิบูล โดยโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 นี้ จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่าง 5-11 ตุลาคม 2558 โดยมี ม.หอการค้าไทย เป็นสถานที่ติวในส่วนภาคกลาง

UploadImage