สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 29 รางวัลแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

UploadImage

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้ส่งเยาวชนไทยจำนวน 34 คน เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2559 สำหรับประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 17 สาขา ๆ ละ 2 คน รวม 34 คน จากสาขาที่จัดการแข่งขัน 25 สาขา โดยทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ในทุกสาขาที่เข้าแข่งขัน รวมจำนวน 29 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 9 เหรียญยอดเยี่ยม 12 แบ่งเป็น ดังนี้
 
UploadImage
 

เหรียญทอง 6 เหรียญ จาก 5 สาขา ดังนี้
– บริการอาหารและเครื่องดื่ม  โดย น.ส.จุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์
– เทคโนโลยีงานเชื่อม โดยนายอดิรุจ สีสัน
– แต่งผม โดยนายศุภกร สิทธิพรม
– เมคคาทรอนิกส์ (2 คน) โดยนายจักรภัทร เริ่มรักษ์และนายปฏิภาณ ติใหม่
– ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD  โดยนายศุภกิจ ภู่แดงเชือก
เหรียญเงิน 2 เหรียญ จาก 1 สาขา
– การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (2 คน) โดยนายไพบูลย์ จารุวรรณบำรุง และนายธนพล แตงรื่น

เหรียญทองแดง 9 เหรียญ จาก 6 สาขา
– บริการอาหารและเครื่องดื่ม  โดย น.ส.ธัญพร ขัดทา
– กราฟิกดีไซน์ (2 คน)  โดยน.ส.พรทิพย์ แก้วคำภาและนายอัมรินทร์ ศรสูงเนิน
– แต่งผม โดยนายนพพร รักษาแก้ว
– ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (2 คน) โดยนายพุทธพร ไสยศาสตร์ และนายเกียรติศักดิ์ น้ำมันจันทร์
– เว็บดีไซน์ โดยนายพงศธร จินตนา
– หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (2 คน) โดยนายคมสัน ทองบุญ และนายธาดา อุ่นตันกาศ

เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม 12 เหรียญ จาก 9 สาขา
– เทคโนโลยีงานเชื่อม โดยนายสันติ ชูแก้ว
– ก่ออิฐ (2 คน) โดยนายพงศกร พราหมเกษม, พงษ์พัฒน์ ทาคำมิล
– เทคโนโลยีระบบทำความเย็น โดยนายปิยนันท์ ชาวปลายนา
– เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยนายธีระศักดิ์ จันทร์แมน
– เว็บดีไซน์ โดยนายนำชัย วงศ์ษาพาน
– เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยน.ส.นารีรัตน์ จิระเจริญรัตน์
– แฟชั่นเทคโนโลยี โดยนายคมสัน สายคูณ
– ท่อและสุขภัณฑ์ (2 คน) โดยนายจีรวัฒน์ เติมแก้ว และ นายเกียรติศักดิ์ คำแตง
– ประกอบอาหาร (2 คน) โดยน.ส.อัจฉรา ธนพลเสถียร และนางสาวณัชชา แซ่โง้ว
โดยเยาวชนที่ได้รับเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท เหรียญเงิน 75,000 บาท เหรียญทองแดง 40,000 บาท เหรียญยอดเยี่ยม 20,000 บาท และสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลปลอบใจ คนละ 10,000 บาท