สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Her Highness Dr. Mona AI Said ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เยือนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาไทยและโอมาน ประจำปี 2559

Her Highness Dr. Mona AI Said , Assistant Vice Chancellor for International Cooperation แห่งรัฐสุลต่านโอมาน ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เยือนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาไทยและโอมาน ประจำปี 2559 พร้อมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Sultan Qaboos จากรัฐสุลต่านโอมาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage