สอบเข้ามหาวิทยาลัย

RUGBY SCHOOL ร.ร.ชั้นนำจากอังกฤษผุดสาขาใหม่ในไทย เปิดรับ กันยายน 2560

UploadImage
       น.ส.ทยา ทีปสุวรรณ ซีอีโอของ Wisdom Enterprise เปิดเผยว่า Rugby School โรงเรียนเอกชนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้เปิดโรงเรียนนานาชาติสหศึกษาแบบไป-กลับในไทย โรงเรียนโดดเด่นในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมและทันสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมเก่าแก่ที่ดีงาม ทำให้ Rugby School เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อม และความเหมาะสมที่จะถ่ายทอดระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากภาคโรงเรียนเอกชนระดับโลกในอังกฤษมาสู่ไทย โดยใช้ชื่อว่า Rugby School Thailand ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 187 ไร่ ใน จ.ชลบุรี โดยเปิดรับนักเรียนไป-กลับตั้งแต่ชั้น Pre-Nursery จนถึงชั้น Year 6 ในเดือนกันยายน 2560 และจะเปิดรับนักเรียนระดับชั้นเด็กโต Year 7 – 13 พร้อมเปิดบ้านพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนประจำ ในเดือนกันยายน 2561

UploadImage

       “การจัดการเรียนการสอนจะยึดถือค่านิยมทางสังคม และการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบอย่างเคร่งครัด โรงเรียนยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี และการแสดง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมให้กับนักเรียนของเรา และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในแต่ละระดับอย่างเต็มที่ สำหรับนักเรียนไป-กลับ เราจะจัดการเรียนการสอนที่ยาวขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้เด็กใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำการบ้าน เล่นกีฬา ดนตรี และอีกมากมาย” น.ส.ทยากล่าว


ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์