สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล "ผลกระทบจากเกมส์โปเกม่อน"

UploadImage


ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจประชาชนทั่วไป เรื่องผลกระทบของผู้ที่เล่นเกมส์โปเกม่อน จำนวน 1,235 คน  ผลปรากฏว่า

สองเดือนผ่านไปกระแสความนิยมเล่นเกมส์โปเกม่อนลดลงอย่างรวดเร็วโดยสอบถามผู้เล่นเกมส์โปเกม่อนมีถึง ร้อยละ 72.56 ที่เล่นเกมส์ลดลง   มีเพียงร้อยละ 23.04 ที่ยังเล่นเกมส์เท่าเดิม    และร้อยละ 4.40 เล่นเพิ่มขึ้น โดยใช้เวลาในการเล่นเกมส์เฉลี่ยวันละ  3  ครั้ง / เฉลี่ยครั้งละ 1.30 ชั่วโมง   ช่วงเวลาที่ใช้เล่นเกมส์   ร้อยละ 32.74 เล่นเกือบทั้งวัน 
ร้อยละ 32.03 จะเล่นในช่วงเย็น  ร้อยละ 19.84 เล่นในช่วงพักกลางวัน  ร้อยละ 9.25 เล่นในช่วงเช้า  และร้อยละ 6.14 เล่นก่อนนอน

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การเล่นเกมส์โปเกม่อนลดลงคือ
1.เบื่อ / จำเจ ร้อยละ 57.30    
2. เล่นตามกระแส ร้อยละ 23.48 
3. มีแต่ตัวโปเกม่อนเดิมๆไม่มีตัวใหม่ๆ ร้อยละ 19.34 
4.มีการโกงการต่อสู้กันมากเกินไป สู้แล้วแพ้ (ใช้บอทเล่น) ร้อยละ 9.12    5. อื่นๆ ร้อยละ 8.64   

สำหรับเรื่องความกังวลใจของผู้เล่นเกมส์ในการตามจับโปเกม่อนนั้น อันดับ 1 คือ กังวลใจในเรื่องอันตรายจากการเดินไม่ดูทางเท้า / ชน / หกล้ม ร้อยละ 63.18   อันดับ 2 อันตรายในยามวิกาล / ปล้น / จี้ /ชิงทรัพย์ ร้อยละ 58.04  อันดับ 3 อันตรายจากการข้ามถนน / รถชน ร้อยละ 53.14  อันดับ 4 เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ (เล่นเกมส์ในขณะขับรถ) ร้อยละ 49.47 

ส่วนผลกระทบจากการเล่นเกมส์โปเกม่อนในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง / เพื่อน / เป็นอย่างไรนั้น ตอบว่า เหมือนเดิม และทำให้รู้จักเพื่อนใหม่(ที่เล่นเกมส์เหมือนกัน)ร้อยละ 27.57    พูดคุยปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพราะคุยในเรื่องเกมส์ ร้อยละ 25.48    และพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง เพราะเอาเวลาไปเล่นเกมส์ ร้อยละ 19.38

สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับเครือญาตินั้น ตอบว่า ยังคุยกันเหมือนเดิม ร้อยละ 50.65   พูดคุยปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง เพราะเอาเวลาไปเล่นเกมส์ ร้อยละ 29.27   และพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพราะคุยในเรื่องเกมส์ ร้อยละ 20.08

การเล่นเกมส์โปเกม่อนส่งผลกระทบด้านการเรียนหรือไม่นั้น ร้อยละ 57 ไม่มีผลกระทบ  ร้อยละ 43 มีผลกระทบ  โดยมีผลกระทบในเรื่อง 
1. ไม่ตั้งใจเรียน ร้อยละ 40.53                                 2.  ง่วงนอน / อ่อนเพลีย ร้อยละ 27.24    
3. ไม่มีสมาธิในการเรียน ร้อยละ 26.58                     4. เข้าเรียนสาย ร้อยละ 22.26   
5. เรียนไม่รู้เรื่อง ร้อยละ 17.28                                6. ไม่ทำการบ้าน ร้อยละ 14.29

ผู้ที่ทำงานแล้วการเล่นเกมส์โปเกม่อนส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่นั้น ร้อยละ 64.86 ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน   ร้อยละ 35.14 มีผลกระทบ โดยมีผลกระทบในเรื่อง  
1. ไม่มีสมาธิในการทำงาน ร้อยละ 35.10                  2. ไม่ตั้งใจทำงาน(เล่นเกมส์ตอนทำงาน) ร้อยละ 34.62  
3. ง่วงนอน / อ่อนเพลีย ร้อยละ 31.25                      4. เข้าทำงานสาย ร้อยละ 22.12 
5. ทำงานล่าช้า ร้อยละ 21.16