สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Admission Planning เข้ารอบชิงรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)

UploadImage


รายละเอียดโครงการ “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” 

       รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2556 ทั้ง 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (สวทน./สวทช./สนช./สอท./SET/CPALL) และเพิ่มเติมอีก 5 องค์กร ในปี 2557 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่  มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป อ่านต่อ ...  คลิก
 
UploadImage

       โดยในครั้งนี้ทางโปรแกรม Admission Planning ได้เข้ารอบชิงรางวัล  20 ทีม จาก 58 ทีม  “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)  ประเภท รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม โดยมีองค์ประกอบทั้ง  3 ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

รายชื่อผู้เข้ารอบชิงรางวัล  “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) 

UploadImage
 
   ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

งานประกาศรางวัล 7 Innovation Awards 2016 ปีที่ผ่านมา  (3 มีนาคม 2559)