สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิยามอาหาร Clean food “กินหรู ดูเท่..แต่ลดน้ำหนัก..คุมเบาหวาน” เจอกันวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม การแพทย์บูรณาการ ภาคประชาชน ครั้งที่ 2 
ภายใต้หัวข้อ
“กินหรู ดูเท่..แต่ลดน้ำหนัก..คุมเบาหวาน”  
     

            วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIM) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “กินหรู ดูเท่..แต่ลดน้ำหนัก..คุมเบาหวาน” ตอบโจทย์สุขภาพด้วยสูตรอาหารสไตล์อิ่มอร่อย ไม่ต้องอดอาหาร โดยจะมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “กินหรู ดูเท่ แต่สุขภาพดี” พลิกประเด็นความเชื่อ ขาหมู ไก่ตอน ไข่แดง กินให้สุขภาพดี ผลไม้กินมาก กลับแก่ง่าย ตายช้า โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ การบรรยายหัวข้อ “กินเนื้อ กินผัก ลดน้ำหนัก คุมเบาหวาน” โดย นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์ และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ พร้อมพบกันฝึกพลังเกราะชีวภาพ และชาล้างไขมัน โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 458, 089-455-4292