สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Microsoft ทำลายสถิติสร้าง ‘ห้องที่เงียบที่สุดในโลก’ ได้สำเร็จ เงียบจนได้ยินเสียงจังหวะหัวใจตัวเอง!!

UploadImage

ความเป็นไปได้กับการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่สุดขึ้นมานั้น โอกาสที่จะสำเร็จแทบจะมีน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความพยายาม

ล่าสุดนี้มีการทำลายสถิติโลกในเรื่องของการสร้าง ‘ห้องที่เงียบที่สุด’ โดยเจ้าของสถิติใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน รู้จักกันในนามบริษัท Microsoft นั่นเอง ออกแบบและทำการสร้างโดยบริษัท Eckel Noise ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและสร้างห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะ

ห้องที่เงียบที่สุดนี้มีชื่อว่า Eckel Anechoic Chamber ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท Microsoft เมือง Redmond รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยห้องเก็บเสียงนี้สร้างขึ้นมาด้วยวัสดุดูดซับเสียงชนิดพิเศษติดไว้ทั่วบริเวณห้องไม่ว่าจะเป็นกำแพง เพดานห้อง และประตู

 
 
UploadImage
 

นอกจากวัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้งไปแล้ว ยังมีการติดตั้งระบบกันสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงสั่นจากข้างนอกเล็ดลอดเข้ามา ตัดขาดจากเสียงภายนอกโดยสิ้นเชิง ซึ่งจากการวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ระดับเสียงที่เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือ -23 เดซิเบล

สำหรับสถิติเดิมของห้องที่เงียบที่สุดบนโลกนั้นอยู่ที่ -13 เดซิเบล แต่ห้องเงียบ Eckel Anechoic Chamber ของ Microsoft นั้นสามารถทำได้ถึง -20.6 เดซิเบล เงียบมากถึงกับขนาดที่ว่าได้ยินเสียงจังหวะเต้นของหัวใจ เสียงของปอด รวมไปถึงเสียงที่ดังก้องอยู่ในหูชั้นใน

จุดประสงค์ที่แท้จริงสำหรับการสร้างห้องเงียบที่ว่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายสถิติหรอก เพียงแต่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียงนั่นเอง

 
บรรยากาศการสร้างและทดสอบเพื่อทำลายสถิติโลก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.catdumb.com
รู้จักสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 
        เป็นการเรียนที่เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ผ่านขั้นตอนการคิดและวิธีการต่างๆ จนออกมาเป็นผลงานจริง สำหรับผู้ที่สนใจเรียนด้านนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  หรือที่อยู่อาศัยต่างๆ เช่น  บ้าน  คอนโด  อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือศูนย์กลางการสื่อสารมากมายที่เราล้วนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน  โดยเริ่มตั้งแต่คิดค้นสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน ตลอดจนขั้นตอนการสร้างและลงมือทำให้ออกมาเป็นผลงานจริง  และต้องทำงานควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอ เพื่อให้งานที่ทำออกมาสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและการอยู่อาศัยมากที่สุด
 

 คุุณสมบัติ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.ควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะวิชาการออกแบบเป็นวิชาศิลปประยุกต์ ผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องสอบผ่านวิชาความถนัด ด้านการออกแบบ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน  คลิกที่นี่

 

รู้จักสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


สถาปัตยกรรมภายใน เป็นศาสตร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มุ่งเน้นการจัดที่ว่างภายในอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยคำนึงถึงการผสมผสานของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม พฤติกรรมของมนุษย์ วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การประหยัดพลังงานและทรัพยากร การอนุรักษ์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สอยภายในอาคารมีคุณภาพ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะเป็นแนวทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ให้เกิดความสะดวกสบายและมีสุนทรียภาพ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่