สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา" ฝีมือ อาจารย์และนศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หัวเฉียวฯ

  สุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นำทีมโดยอาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์ น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ น.ส.วนิรชา ด้วงสำรวย และนายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ และว่าที่ ร.ต.เทพสุรีย์ จันสามารถ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เป็นเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาท ในผลงานชุด  “เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้อง” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติโดยการนี่ทางทีมงานได้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้าน knee extension phase มา ณ ทีนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ อาจารย์ภาสิณี สงวนสิทธิ์ และอาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 

UploadImage

UploadImage
 

ทีมงาน AdmissionPremium ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ