สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กลุ่มราชมงคล 9 แห่ง มีมติจะไม่เข้าร่วมระบบ เคลียริงเฮาส์ใหม่ !!

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเปิดภาคเรียนตามเดิม ปีการศึกษา 2560 เหตุอาการร้อนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ขณะที่ ทปอ.มทร. ขอพบดาวน์พงษ์ แจงเหตุไม่ร่วมคัดเด็กกับ ทปอ.

UploadImage

วันนี้ (7 พ.ย.) ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ จะกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม  เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน รวมถึงสอบถามไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง พบว่าสภาพอากาศร้อนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการเปิดปิดตามอาเซียนเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกนั้น ในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี จึงขอนึกถึงประโยชน์ของนักศึกษา ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยก่อน

ผศ.ศิวะ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับนักศึกษาในส่วนของ มทร.รัตนโกสินทร์ในปีการศึกษา 2560 จะเปิดรับ 3 รอบ ได้แก่ 1.รอบโควตา 2.รับตรง และ 3.แอดมิชชัน ส่วนการคัดเลือกระบบใหม่ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 นั้น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ทปอ.มทร.ได้มีมติที่จะไม่เข้าร่วม เนื่องจากการรับเด็กเข้าศึกษาต่อในกลุ่ม มทร.มีความแตกต่างจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม อีกทั้งมทร.ทั้ง 9 แห่งจะกลับไปเปิดปิดเรียนตามเดิม ไม่สอดคล้องกับอาเซียน ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาไม่ตรงกัน โดยในเร็วๆ นี้ ทปอ.มทร.จะขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเหตุผลที่มทร.ไม่สามารถเข้าร่วมดังกล่าวขอบคุณที่มา : เดลินิวส์