สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ว่าด้วย เรื่องการระงับอารมณ์โกรธ โดยจิตแพทย์

UploadImage


ความโกรธนั้นเป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนต้องมี ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่การจัดการกับอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนั้นมีความจำเป็น

เรื่องราวในความรุนแรงจากอารมณ์โกรธในข่าวที่เราพบอยู่เป็นระยะ เราสามารถเรียนรู้จากตรงนั้นได้ ยกตัวอย่างไว้สอนเด็กก็ได้ ว่ามันเกิดขึ้นเพราะความโกรธ ทุกคนเป็นเหมือนกัน ไม่มีใครไม่โกรธ แต่ความแตกต่างอยู่ที่การจัดการกับอารมณ์ของแต่ละคน

ไม่ว่าสังคมเล็กหรือใหญ่ การกระทบกระทั่งเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ เพราะความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกันและกัน ก็มีดีกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง

สติ ความยั้งคิด การพิจารณาถึงผลที่ตามมา มีความสำคัญในการใช้จัดการความโกรธ เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกัน

และแน่นอนเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องเรียนรู้ เพื่อการเตรียมตัวก่อนจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่

ขอขอบคุณข้อมูล : หมอมินบานเย็น