สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันที่ 11 เดือน 11 ของทุกปีเป็นวันคนโสด

UploadImage

วันที่ 11 เดือน 11 เป็นวันคนโสดเป็นเทศกาลอย่างไม่เป็นทางการในหมู่วัยรุ่นคนหนุ่มสาวในประเทศจีน เป็นวันฉลองของคนที่ยังเป็นโสดอยู่ เทศกาลนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรั้วมหาวิทยาลัย และแพร่ออกไปในวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์ และกลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปอย่างหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่น มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า 光棍节 หรือเทศกาลคนโสด ทั้งนี้เพราะคำว่า 光棍 (Guānggùn) ในภาษาจีนนอกจากจะแปลว่าไม้ท่อนแล้วยังหมายถึงเป็นโสดได้ด้วย และที่เรียกวันที่ 11 เดือน 11 เป็นวันคนโสดก็เพราะตัวเลข 1 สี่ตัวดูเหมือนท่อนไม้สี่ท่อน

ในรอบหนึ่งปีจะมีวันคนโสดอยู่ 4 วันคือ วันที่ 1 เดือน 1 เป็นเทศกาลย่อย วันที่ 11 เดือน 1 และวันที่ 1 เดือน 11 เป็นวันเทศกาลกลาง และวันที่ 11 เดือน 11 เป็นวันเทศกาลใหญ่เพราะมีเลข 1 ถึง 4 ตัว ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงวันคนโสดก็มักจะหมายถึงวันนี้กัน และถ้าปีไหนตัวเลขของปีลงท้ายด้วยเลข 11 ก็จะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เทศกาลโสด อย่างวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมาก็ใช่ และจะมีซุปเปอร์เทศกาลคนโสดอย่างนี้อีกครั้งในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Mthai