สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอศ.วางแนวทางเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

สอศ.วางแนวทางเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ชวน เด็กจบ ป.6 เรียนเตรียมอาชีวะ หาช่องการันตีเด็กจบโครงการพรีอาชีวะมีรายได้มากกว่าจบ ม.3
 

UploadImage


วันนี้(28 พ.ย.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง “เตรียมอาชีวะ” เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการหลายแนวทาง เช่น การจัดหลักสูตรทวิศึกษา หรือการจัดการศึกษาทวิภาคี เป็นต้น และขณะนี้สอศ.ก็ได้จัดโครงการเตรียมอาชีวะ (Pre-Vec Ed) ซึ่งจะเป็นการนำเด็กที่จบป. 6 เข้ามาเรียนพื้นฐานในวิทยาลัยอาชีวะ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวต.) โดยจะเริ่มนำร่องในวิทยาลัยที่มีความพร้อมก่อน

 

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า ตนยังได้เตรียมหารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขอกำหนดให้นักเรียนที่จบโครงการพรีอาชีวะมีรายได้มากกว่าผู้ที่จบม.3 อีกทั้งจะได้รับการันตีการมีงานทำแน่นอน ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะมีครูผู้สอนไม่เพียงพอโดยเฉพาะวิชาสามัญนั้น ตนได้เสนอใช้วิธียืมครูกศน.มาช่วยสอนวิชาพื้นฐาน เพราะปัจจุบันอาชีวะก็ส่งครูไปช่วยกศน.สอนวิชาชีพอยู่แล้ว เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนครูกัน

 

" นอกจากนี้ยังมีการรื้อฟื้นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท สำหรับประชาชนวัยทำงานด้านอาชีพทุกสาขาด้วย โดยจะรับผู้จบป.6 เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยพัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้มีฝีมือ ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะทำให้ สอศ.มีจำนวนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คน และยังสามารถยกระดับวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีอยู่ประมาณ 300 แห่งขึ้นเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับการอุดหนุนเงินรายหัวเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้แนวทางต่างๆคณะทำงานจะเร่งจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 ธ.ค.เพื่อเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป"ดร.สุเทพ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์