สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร.ฟ.ท.เฮ !! อานิสงส์ปรับโฉมยอดจองใช้บริการตู้พิเศษพุ่ง 90%

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากได้ให้การตอบรับที่ดีกับการให้บริการของรถไฟ หลังจากเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาร.ฟ.ท.ได้ทำการเปิดเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ครบ 4 เส้นทาง ซึ่งแต่ละเส้นทางประกอบไปด้วย 1.เส้นทาง“อุตราวิถี” กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ มียอดจองใช้บริการปัจจุบันกว่า 90% 2.เส้นทาง “อีสานวัตนา”กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ยอดจอง 70% 3.เส้นทาง “อีสานมรรคา”กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ ยอดจอง 70% และ 4. เส้นทาง “ทักษิณารัถย์” กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ ยอดจอง 80%
 
UploadImage

ทั้งนี้กับกระแสดังกล่าว ทำให้ยอดจองใช้บริการทุกเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ในขณะนี้เฉลี่ยสูงถึง 90% แล้ว ซึ่งร.ฟ.ท.ได้วางแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วยการการเพิ่มขบวนรถชั้นดีและชั้น 3 พ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็วทุกขบวน และได้จัดรถไฟขบวนพิเศษเพิ่มเติม ในเส้นทางเดินรถสายเหนือ และเส้นทางเดินรถสายอีสาน ในวันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 2559 และขบวนรถขากลับในวันที่ 2 ถึง 4 มกราคม 2560 ซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 110,000 คนต่อวัน จากปกติเฉลี่ยนอยู่ที่ 80,000 ถึง 85,000 คนต่อวัน

UploadImage
 
คณะ/สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการบนรถไฟ
 
รู้จักสาขาวิชาธุรกิจการบิน

          เรียนรู้ทักษะการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่คณะ/สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบำรุงรักษารถไฟ  

- สาขาจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สาขาวิศวกรรมระบราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

- เรียนผ่านโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.