สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จบวารสารฯ ไม่ใช่แค่ทำสื่อสิ่งพิมพ์


     จากผลประกอบการหนังสือมพิมพ์ในปี 2558 ที่ผ่านมา  ทำให้สะท้อนถึงความอยู่ยากมากขึ้นของวงการหนังสือพิมพ์   โดยน้องๆ  จะเห็นได้ว่าบางบริษัทมียอดกำไรลดลง และบางบริษัทก็ขาดทุนถ้าเทียบกับปีก่อนๆ และน้องๆ ก็คงจะเห็นหนังสิมพิมพ์หลายที่  ได้พยายามที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ให้เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ข่าว แฟนเพจข่าว แอพพลิเคชันติดตามข่าวสารต่างๆ 
 
UploadImage
ข้อมูลภาพจาก : The Matter

     ในปัจจุบันน้องๆ  จะเห็นได้ว่าในยุคปัจุบันมีการเสพสื่อผ่านทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น  ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตื่นเช้าจิบกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ ดูข่าวในโทรทัศน์ แต่ในปัจจุบันพอตื่นเช้าเราหยิบ Smartphone เพื่ออัพเดทข่าวสาร พูดคุยกับเพื่อน และยังมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้น ที่แสดงว่าคนเราอยู่กับ Smartphone ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน 

    จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี วงการหนังสือพิมพ์ จึงไม่ใช่แค่ทำสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวแล้ว แต่ต้องสร้างสรรค์พัฒนาเนื้อหาลงในสื่อต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยอีกด้วย 

   ดังนั้นการจบ 
"จบวารสารฯ ไม่ใช่แค่ทำสื่อสิ่งพิมพ์" 
 

 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง ? 

   เรียนด้านวิทยาการข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การเขียน การวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท นอกจากนี้ยังเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

   พอน้องๆ จบมาได้วุฒิการศึกษา นศ.บ (นิเทศศาสตรบัณฑิต) 

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้สื่อข่าว (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์)
2. ประจำกองบรรณาธิการ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์)
3. ผู้เรียบเรียงข่าว
4. นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรของรัฐและเอกชน
5. ผู้ดูแลทำเว็บและสื่อสังคมออนไลน์ในองค์กรต่างๆ
6. ช่างภาพ
7. ผู้เขียนบทโฆษณาและเผยแพร่ (Copywriter)
8. ผู้เขียนคอลัมน์ (Columnist)
9. นักเขียน
10. นักคิด (เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในการค้นหาความรู้ความจริง)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่