สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า ม.ศรีปทุม รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559

UploadImage


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายวรปรัชญ์ สมุทรนาวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลการเรียนดี ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้