สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บริษัทประกันภัยญี่ปุ่น ไล่พนักงานออกทั้งแผนก แล้วใช้หุ่นยนต์ทำงานแทน

UploadImage
 

อนาคตที่แรงงานมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องกำลังจะกลายเป็นความจริง บริษัทประกันภัย ฟุโคคุ มิวชวล ไลฟ์ อินชัวรันส์ ของญี่ปุ่น ให้พนักงานทั้งแผนกรวม 34 คนออกจากงาน โดยจะนำปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอเข้ามาทำงานแทน โดยเอไอจะคำนวณเงินที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยได้โดยอัตโนมัติ ทางบริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงานขึ้นได้ถึง 30% และลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินเดือนของพนักงานลงได้ถึง 140 ล้านเยนต่อปี

Fukoku ได้ลงทุน 1.7 ล้านดอลลาร์เพื่อติดตั้งระบบ AI และจ่ายค่าบำรุงรักษาอีก 128,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจ้างคน โดยประหยัดไป 1.1 ล้านดอลลาร์ต่อปี แปลว่าการลงทุนครั้งนี้จะคืนทุนใน 2 ปี

หนังสือพิมพ์ไมนิจิของญี่ปุ่นรายงานว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว เป็นผลงานของบริษัท  IBM Watson  (ไอบีเอ็ม เจแปน ซึ่งมีชื่อว่า "วัตสัน")  ซึ่งผู้ผลิตบอกว่าเอไอนี้มีความสามารถในการคิดได้เหมือนมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบไว้ก่อน ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

 
 
 
 

ทางบริษัทระบุว่า จะใช้เอไอรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัย โดยเอไอจะอ่านข้อมูลใบรับรองแพทย์ รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์อื่น ๆ ของผู้ถือกรมธรรม์ เช่นข้อมูลการผ่าตัดและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หนังสือพิมพ์ไมนิจิยังรายงานว่า ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยในญี่ปุ่นอีกสามแห่งกำลังพิจารณาจะนำเอไอมาใช้งานในอีกหลายรูปแบบ เช่นใช้ค้นหาแผนความคุ้มครองสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

 
 
 
 

UploadImage

นอกจากนี้ Watson AI ของ IBM จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์ “เสียง” ของลูกค้าหากมีการร้องเรียน โดยจะฟังจากคำพูด เปลี่ยนเป็นข้อความ และวิเคราะห์ว่าเป็น บวกหรือลบ พึงพอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอยู่แล้วในธุรกิจ customer service ซึ่งสิ่งที่ดีมากๆ คือ ซอฟต์แวร์จะรู้ว่าเมื่อไรที่ ลูกค้าเริ่มหัวเสีย กับระบบอัตโนมัติ

ไม่ได้มีเพียง Fukoku เท่านั้น แต่ยังมีบริษัทประกันภัยอีก 3 แห่งในญี่ปุ่น ที่เริ่มนำ AI ไปทดลองทำงาน เช่น ใช้ในการจัดแผนประกันให้กับลูกค้า หรือในอิสราเอล บริษัท Lemonade ซึ่งเป็น Startup ด้านประกันภัยแบบ P2P เพิ่งระดมทุนไปได้ 60 ล้านดอลลาร์ ก็มีความคิดจะใช้ AI มาทำหน้าที่ตัวแทนและงานด้านเอกสารเช่นเดียวกัน ( ตามบทความด้านบนสุด ) 


ผลวิจัยของที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) เมื่อปีที่แล้ว คาดว่าการเติบโตของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จะทำให้ผู้คนในประเทศชั้นนำของโลก 15 ประเทศต้องสูญเสียตำแหน่งงานไปถึง 5.1 ล้านตำแหน่งภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งแรงงานในประเทศเหล่านี้มีจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 65 ของแรงงานทั่วโลก


ความเคลื่อนไหวของการนำ AI มาใช้ โดยเฉพาะของ IBM Watson ที่เริ่มเข้ามาทำงานด้านประกันและการเงิน เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า “งาน” ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลต่างๆ AI ก็สามารถทำได้แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า AI จะมาแทนที่การทำงานทั้งหมด
 

UploadImage

มาทำความรู้จัก 

       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ เช่น


        เนื่องจากปัจจุบันวงการปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาส่วนใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็ต้องเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เราจึงถือเอาง่าย ๆ ว่า ศาสตร์นี้เป็นสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเอง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

      เรียนเกี่ยวกับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และความเกี่ยวเนื่องระหว่างเรื่องทั้งสาม หลักสูตรการเรียนมุ่งเน้นทางด้าน ทฤษฎี กฎ และ การฝึกฝนปฏิบัติของทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์เข้ากับปัญหาทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

      วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่าย เป็นต้น


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี