สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"วันเด็กแห่งชาติ' 60 ความสุขตามรอยพ่อ"

UploadImage

     14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันที่จารึกในปฏิทินไทย  

       เด็ก คือ ส่วนสำคัญของคำว่า ก้าวหน้า พัฒนา และ มั่นคง เพระเด็ก ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เมื่อวันข้างหน้าเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ในทุกๆเรื่องได้ ตรงกับคำขวัญวันเด็กในปี60 
เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กในปีนี้
     
        ฉะนั้น การจัดงานวันเด็กขึ้นก็ เพื่อให้เด็กรู้ถึงระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตน และ สังคม ให้รู้จัก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน

       
       กิจกรรมในการจัดงานวันเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้ามความรู้รอบตัวให้แก่เด็ก เป็นปัจจัยหลักที่สอนให้เด็กรู้จัก การใช้เวลาว่างทำในสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม การใช้ความคิด ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ ได้คิดอะไรใหม่ๆ เป็นการแตกยอดความรู้ของเด็กนอกเหนือจากความรู้ที่มี ซึ่งกิจกรรมวันเด็กในปี60 ที่ทาง ศธ. จัดขึ้น มีชื่อกิจกรรมว่า วันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ชูแนวคิด ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30 น.
     เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อ สร้างความสุข ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยจุดเด่นของงาน จะมีการแจกหนังสือเล่มหนึ่ง
ชื่อว่า ต้นกล้าของพ่อ  โดยมีเนื้อหาสำคัญในส่วนของ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ความผูกพัน การเล่าประสบการณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด  การประหยัด การมีคุณธรรม ครอบครัว  ความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ การทำตัวให้มีคุณค่า ความกตัญญู และ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้น 300,000 เล่ม
     
        โดยปีนี้กิจกรรมจะเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

       นอกจากกิจกรรม ณ สนามเสือป่าแล้ว จังหวัดอื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย มาดูจังหวัดที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กกันเลย 

: องค์กรสวนสัตร์ 7 แห่ง ทั่วประเทศไทย 
       

โดยเปิดสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ให้เด็กเข้าชมฟรีในวันเสาร์ที่ 14-15 มกราคม ประกอบด้วย
  1. สวนสัตว์ดุสิต
  2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  3. สวนสัตว์เชียงใหม่
  4. สวนสัตว์นครราชสีมา
  5. สวนสัตว์สงขลา
  6. สวนสัตว์ขอนแก่น
  7. สวนสัตว์อุบลราชธานี
กองบิน 1 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

กองบิน 1 โคราช ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายแบบ พร้อมชมการแสดงเครื่องบินต่าง ๆ รวมไปถึงการแสดงผาดแผลง ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ณ ลานจอดเครื่องบิน กองบิน 1 นครราชสีมา 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 11-12 มกราคม 2560 โดยกิจกรรมหลักในงานปีนี้ เป็นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามรอยพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง เรียนรู้โครงการฝนหลวงผ่านการทำเมฆ เรียนรู้โครงการพลังงานลม ผ่านการทำกังหันลม เรียนรู้การป้องกันการชะล้างหน้าดิน ผ่านการปลูกหญ้าแฝก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

       มีจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด " เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ " ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
       โดยภายในงานจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ " สถานีพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ " เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ป่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ " โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ " และร่วมกิจกรรมทำนาโยน ชมสาธิตการสีข้าว พร้อมสนุกกับการปลูกผักสลัดและแตงกวาญี่ปุ่น " สถานีพอเพียงในดินแดนตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา " เรียนรู้การออมเงินในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย
สถานีครอบครัวสุขสันต์กับวิถีพอเพียง " กิจกรรมการทำอาหารเมนู " ไข่พระอาทิตย์ "  เมนูอร่อยสูตรพระราชทาน และการทำอาหารหลากหลายเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (I-mobile Stadium) บุรีรัมย์ 
     
       
ได้มีการจัดงานวันเด็ก ในชื่อ " ช้าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อาเซียนทัวร์ 2017 " 
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมแชมป์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง เปิดบ้านพบยอดทีมจากมาเลเซีย ยะโฮร์ ดารุล ทาซิม ทีมแชมป์ AFC Cup 2015
14 มกราคม 2560 เที่ยวงานวันเด็กฟรีตลอดวัน ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

       กิจกรรมที่แต่ล่ะจังหวัดจัดทำขึ้นมาก็เพื่อ เสริมสร้างความรู้โดยในปีนี้จะเน้นให้ระลึกถึงพระราชดำรัสตามรอยพ่อหลวงของเรา เพื่อให้เด็กไทยตระหนักถึงโครงการที่พ่อหลวงของเราทำเพื่อประชาชนทุกคน ทุกภาค