สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ "ไม่รู้ร้อนรู้หนาว" ของโลก

UploadImage
สถาบันวิจัยสังคมลอนดอน หรือ Ipsos MORI บริษัทด้านการตลาดและการทำผลสำรวจชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้ออกมาเปิดเผยดัชนี Ignorant Index (ดัชนีความเพิกเฉย) ประจำปี 2016 โดยทำการสำรวจประชากรวัย 16-24 ปี จำนวน 27,250 คน เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในประเทศของตัวเอง อาทิ จำนวนประชากร, ระบบสวัสดิการสาธารณสุข, การซื้อบ้าน และจำนวนชาวมุสลิมในประเทศ ฯลฯ เหตุผลที่สำรวจคนในวัยนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์มากที่สุด 

ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศที่มีดัชนีความเพิงเฉยสูงสุดของโลกด้วยเหมือนกัน (OMG!!)

อันดับ 1 : อินเดีย

อันดับ 2 : จีน

อันดับ 3 : ไต้หวัน

อันดับ 4 : แอฟริกาใต้

อันดับ 5 : สหรัฐอเมริกา

อันดับ 6 : บราซิล

อันดับ 7 : ไทย

อันดับ 8 : สิงคโปร์

อันดับ 9 : ตุรกี

อันดับ 10 : อินโดนีเซีย


ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า ประชากรส่วนใหญ่คิดว่าประเทศตัวเองมีมุสลิมมากกว่าที่มีอยู่จริง, ยอมรับการรักเพศเดียวกัน การทำแท้ง และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน, คิดว่าคนในประเทศมีความสุขน้อยกว่าความเป็นจริง และคิดว่ารายได้ที่ได้รับเหมาะสมกับความเป็นจริงอยู่แล้ว


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Ipsos MORI