สอบเข้ามหาวิทยาลัย

12 เทคโนโลยีที่จะเป็นอนาคตยุค 4.0

ดร.สมเกียรติ โอสถสภา นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองได้โพสต์นำเสนอบทความถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำลังจะเป็นอนาคตของโลก ที่เราเรียกกันว่ายุคอุตสาหกรรม 4.0  ในเฟซบุ๊กส่วนตัว Somkiat Osotsapaโดยมีใจความว่า

UploadImage

20 กรกฎาคม เวลา 22:21 น. 

วันนี้ เห็นพาดหัวข่าวหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนคนในโรงงานต่างๆ กระทั่งโรงงานผลิตอาหาร เรื่องนี้เตือนไว้ตั้งแต่ปี 2556 รัฐบาลที่แล้ว มาเร็วมากครับ ที่จริงเป็นรายงานคาดการณ์เทคโนโลยีปี ค.ศ. 2030 นี่แค่ปี 2016 ก็มากันแล้ว เร็วมากๆ พิสูจน์ว่าความรู้ในห้องเรียนนี่มันจริงมาก 55 เวลาอาจารย์สอนไม่ควรนั่งคุยกันหลังห้อง นั่งดูเมสเสจไรงี้

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ประเทศจะจน จะรวยอยู่ที่เรื่องนี้


เขียนไว้เมื่อสองปีที่แล้วครับ เดือนตุลาคม 2556 ก่อนที่ราคาน้ำมันดิ่งทั่วโลก ผลจากเทคโนโลยีขุดเจาะน้ำมันใหม่ ราคาน้ำมันเหลือครึ่งเดียวเอง เล่นเอาบริษัทน้ำมันทั่วโลกจุก ส่งออกเม็ดพลาสติก ปิโตรเคมีไม่ออก การส่งออกลดทั่วโลก ข้อมูลพวกนี้มาจากหลายแหล่ง เช่น ซีไอเอ เอิร์นส แอนด์ ยัง แมคคินซี่ ไปดูมาเองบ้าง 

เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลก ประเทศไทยเตรียมรับมือ


เด็กที่เข้า ม.1 ปีนี้ อีก 17 ปีข้างหน้า อายุจะเพิ่ง30 ปีเท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่กำลังก้าวเข้ามา ประเทศไทยจะเป็น cow,star,dog หรือหมาขี้เรื้อนในเวทีโลก ขึ้นอยู่กับการวางนโยบายประเทศที่สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เปลี่ยนทุกเดือน


เทคโนโลยี 12 ชนิดกำลังพัฒนาและถูกประยุกต์ใช้ด้วยอัตราเร่ง เทคโนโลยีเหล่านี้จะเปลี่ยนต้นทุนการผลิต จะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แยกรวย จน จะกำหนดทิศทางการศึกษาทั้งมัธยม และอาชีวะ  ทำให้อเมริกากลับมาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดี แก้ปัญหาหนี้ได้ ถ้าไทยไม่ทำอะไรวันนี้ ประเทศจะจนมาก ล้มเหมือนโนเกีย แบล็กเบอร์รี่ใน3-4 ปี เหมือนร้านขายผ้าไหม ผ้าขาวม้าหลายแห่งที่ไม่พัฒนา ล้มไปแล้ว


 
UploadImage
 
1. mobile internet (อินเทอร์เน็ตไร้สาย)

UploadImage
 
2. automation of knowledge (เทคโนโลยีอัตโนมัติด้านการวิเคราะห์)

UploadImage
 
3. internet of things 

UploadImage
 
4. cloud technology 

UploadImage
 
5. advanced robotics   (เทคโนโลยีหุ่นยนต์)

UploadImage
 
6. autonomous vehicles  (ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ)

UploadImage
 
7. genomics  (เทคโนโลยีชีวภาพ Genomics)

UploadImage
 
8. new energy storage (อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน)

UploadImage
 
9. 3d printing (เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ)

UploadImage
 
10. advanced materials  (เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด)

UploadImage
 
11. advanced oil and gas recovery (เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน)

UploadImage
 
12. renewable energy (เทคโนโลยีพลังงานทดแทน)

UploadImage


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

1. คณะ/สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

2. คณะ/สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. คณะ/สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

4. คณะ/สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

6. คณะ/สาขาวิชาด้านพลังานสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น