สอบเข้ามหาวิทยาลัย

15 สายงานที่นายจ้างต้องการตลอดปี 2559

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เผยผลวิจัยความต้องการแรงงานไทยตลอดปี 2559 สำรวจจากฐานผู้ใช้บริการแมนพาวเวอร์พบ 15 สายงานที่นายจ้างต้องการตลอดปี 2559 
 
UploadImage
คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป1. งานบัญชี และการเงิน  20.74%
 
2. การตลาดและประชาสัมพันธ์  
12.91%

3. งานธุรการและทรัพยากรบุคคล 10.48%

4. งานขายและพัฒนาธุรกิจ   9.42%

5. งานบริการลูกค้า   7.82%

6. งานวิศวกร  7.75%

7. งานการผลิต  6.30%

8. งานไอที  4.71%

9. งานท่องเที่ยวและโรงแรม งาน F&B 4.10%

10. งานบริการด้านการแพทย์   4.10%

11. งานขนส่งและโลจิสติกส์ 3.79%

12. งานระดับผู้บริหาร   1.89%

13. งานด้านอสังหาริมทรัพย์   1.59%

14. งานบริการเฉพาะทาง เช่นกฎหมาย ล่าม ที่ปรึกษา นักแปล  1.44%

15. งานก่อสร้าง 1.13%

 
UploadImage

สายงานที่แรงงานต้องการสมัครสูงสุด

1. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 15.70%

2. งานธุรการ และทรัพยากรบุคคล 14.96%

3. การเงินและธนาคาร 11%

4. งานวิศวกร 8.16%

5. งานไอที 7.15%

6. งานขนส่งและโลจิสติกส์ 6.99%

7. งานขายและพัฒนาธุรกิจ 6.40%

8. งานระดับผู้บริหาร 4.32%

9. งานการผลิต 3.54%

10. งานบริการเฉพาะทาง เช่นงานกฎหมาย ล่าม ที่ปรึกษา นักแปล 2.89%

11. งานบริการลูกค้า 2.70%

12. งานบริการด้านการแพทย์ 2.42%

13. งานวิทยาศาสตร์งานวิจัย 2.12%

14. งานราชการและบริการสาธารณะ 1.90%


15. งานพ่อบ้าน แม่บ้าน พนักงานอิสระ 1.30%.


“บางสายงานถึงแม้จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง แต่บางตำแหน่งการผลิตแรงงานในภาคการศึกษามีสัดส่วนที่มากเกินความต้องการ ได้แก่

ไอทีซัพพอร์ตที่มีแรงงานมากกว่าความต้องการจากเด็กจบใหม่เพิ่มขึ้น

ส่วนตำแหน่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ซอฟท์แวร์ โปรแกรม และซิสเต็มยังเป็นที่ต้องการของตลาด

โลจิสติกส์ในตำแหน่งผู้ดูแลคลังสินค้าจะมีความต้องการมากกว่าผู้ดูแลการขนส่งสินค้าส่งออกจาก 2-3ปี ที่ผ่านมาที่เด็กจบใหม่ในกลุ่มตำแหน่งโลจิสติกส์ได้งานทำ 100% เพราะเหตุผลการส่งออกที่ติดลบเกือบทั้งปี โดยธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เติบโตจากตลาดในประเทศ

ตำแหน่งการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานธุรการและทรัพยากรบุคคล ส่วนงานระดับผู้บริการที่ต้องรับเป้าหมายการเติบโตและยอดขายของบริษัทจะมีโอกาสตกงานจากผลักดันธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้”


มั่นใจเติบโต 10-20%

ไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนามแมนพาวเวอร์กรุ๊ป มองกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย ได้รับผลกระทบมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงจากตลาดโลก จากพฤติกรรมด้านแรงงานในประเทศ และการเติบโตด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทำให้ทั้งตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการผันผวนยากที่จะคาดเดา ต้องวางแผนรับมืออย่างทันท่วงที มองทิศทางในตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบ “ในปีที่ผ่านมา แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ปิดผลประกอบในประเทศไทย3,500 ล้านบาท และในปี 2560 วางเป้าหมายการเติบโต 10-20% จากบริการ 5 รูปแบบ

1. บริการด้านการสรรหาพนักงานประจำและแบบสัญญาจ้าง 35%

2. บริการบริหารจัดการแรงงานเชิงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า (Business Solutions) 30%

3. บริการจัดหาแรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Experis) 20%

4. บริการด้านนำเข้าและส่งออกแรงาน (Borderless Talent Solutions) 10%

5. บริการอื่นๆ อาทิ บริการระบบจ่ายเงินเดือนพนักงาน บริการขอใบอนุญาติเข้ามาทำงานในประเทศ บริการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมทางการตลาด 5%


แมนพาวเวอร์กรุ๊ปยังเผย ปีนี้ตลาดแรงงานไทยสดใสกว่าปีที่ผ่านมา จากภาครัฐที่ออกมาตรการต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานบนไทยแลนด์ 4.0 จากปีที่ผ่านมาแรงงานไทยมีความสอดคล้องขึ้นระหว่างตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ กับตำแหน่งที่แรงงานต้องการสมัครงาน แต่กลับพบปัญหาแรงงานว่างงานเพิ่มขึ้น 25,000 คน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  marketeer


สามารถดูข้อมูลอาชีพเพิ่มเติมจาก โปรแกรม รู้จักคณะ/สาขา และอาชีพ คลิก Admission Planing