สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "สถาปนิก" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "สถาปนิก"

 

รายละเอียดงาน

ออกแบบโครงสร้างและจัดสรรสถาปัตยกรรม อาทิ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ตึกระฟ้า รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนแบบร่าง การเขียนแบบรายละเอียด วัสดุสิ่งก่อสร้าง และมาตรฐานการก่อสร้าง
 

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : - 

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 60,000 - 100,000 บาท/เดือน 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th