สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 300 ทุนการศึกษา

UploadImage
เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6

โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร กว่า 300 ทุนการศึกษา
โอกาสที่จะได้ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการในเครือเซ็นทรัลพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน
โอกาสที่จะมีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพเร็วกว่าคนอื่น

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการ

    
  - 
ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
       
       - เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป


       - การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ

       - 
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท

       - 
ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี

       - สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลด การซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย
ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • บริหารธุรกิจเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
     
รอบการสอบสัมภาษณ์

       รอบกุมภาพันธ์         วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
       รอบมีนาคม             วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
       รอบเมษายน             วันเสาร์ 29 เมษายน 2560

สถานที่สอบสัมภาษณ์

       อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น2  จ.กรุงเทพ
 
อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์
       สนใจสมัครได้ที่ http://goo.gl/H3ZA2P
       หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve หรือ 02-101-8158,02-101-8030, 090-880-9604