สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "วิศวกร" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "วิศวกร"

 

รายละเอียดงาน

ริเริ่มและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพหน้างาน และดูแลระบบการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : วิศวกรรมและทางเทคนิค

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 40,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 45,000 - 55,000 บาท/เดือน


ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 60,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 80,000 บาท/เดือน


 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th