สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนรู้จริงในกระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพบัญชี กับ คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ (กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

UploadImage
       
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตาม
โครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 
เรื่อง “กระบวนการกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานวิชาชีพ
 

       โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ ตำแหน่ง AVP – Internal Audit บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด, กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ *เป็นผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA), The Federation of Accounting Professions (FAP), ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) , The Institute of Internal Auditors (IIA), Certified Investment Systems Auditor (CISA), The Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Certification is Risk Management Assurance (CRMA) และCertified in Risk and Information Systems Control (CRISC) ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆให้กับนักศึกษาคณะบัญชี เพื่อให้นักศึกษาใด้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ดีๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต  ณ ห้องเรียนคณะบัญชี  อาคาร 9  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา