สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหิดล รับผ่านระบบแอดมินชั่น 60 10 ที่นั่ง !!

มีประชาสัมพันธ์จาก เพจ Ramamedic เรื่อง ที่นั่งแอดมินชั่น 60 มีเพียง 10 ที่นั่ง  โดยมีเนื้อความประชาสัมพันธ์ดังนี้

สำหรับ RAMAMEDIC รุ่นที่ 3 ตอนนี้เหลือโควต้ารอบแอดมิชชั่นเพียงแค่ 10 ตำแหน่งเท่านั้น เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนนะครับ 
(เดือนมหาวิทยาลัยมหิดลปีนี้ก็มาจากรอบแอดมิชชั่นนะครับ)

# Once a RAMAMEDIC, Always a RAMAMEDIC 
# ERRAMA


UploadImage

ระบบแอดมิชชั่น คุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) *สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นไปตามที่ สกอ.กำหนด และอิงระเบียบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 

รีวิวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล


UploadImage