สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การเคลื่อนย้ายสถานีวิจัยน้ำหนักหลายร้อยตันที่แอนตาร์กติก ทำได้อย่างไร?

การเคลื่อนย้ายสถานีวิจัยน้ำหนักหลายร้อยตันที่แอนตาร์กติก ทำได้อย่างไร?

หลังเกิดรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นน้ำแข็งบรันท์ที่แอนตาร์กติก หลายฝ่ายกังวลถึงความปลอดภัยของสถานีวิจัยฮัลลีย์ จึงต้องมีการย้ายสถานีที่มีน้ำหนักหลายร้อยตัน เข้าใกล้แผ่นดิน 23 กม.


UploadImage

UploadImage

UploadImage


โดยรถแทรกเตอร์ค่อยๆ ลากสถานีวิจัยฮัลลีย์ไปอย่างช้าๆ โดยสถานีวิจัยดังกล่าวได้รับการอออกแบบให้คเลื่อนย้ายได้ เพื่อเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสภาพน้ำแข็ง โดยใช้เวลาในการเคลื่อนย้าย 13 สัปดาห์

ชมคลิปการเคลื่อนย้ายสถานีวิจัย  คลิกที่นี่


ทวิปแอนตาร์กติกา เปฺ็นทวีปที่มีความสำคัญ มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่เกือบทั้งทวีป      ถ้าวิกฤตภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบ ที่ทำให้น้ำแข็งจำนวนมากมหาศาลที่ทวีปแอนตาร์กติกา หรือขั้วโลกใต้ละลายปล่อยน้ำลงสู่ทะเลและมหาสมุทรกจะทำให้ระดับน้ำทะเลมหาสมุทรสูงเพิ่มขึ้น ท่วมเมืองต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งใกล้ทะเลมากมาย  มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อย่างกล้าวขวาง  ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงได้ไปตั้งสถานีวิจัยเพื่อการศึกษา วิจัยสำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้   ในฤดูหนาวมีนักวิทยาศาสตร์ นักสำรวจและวิจัยปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีวิจัยประเทศต่างๆ ประมาณ 1,000 คน ในส่วนฤดูร้อนมีนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจและวิจัยประมาณ 4,000คน


ในการเคลื่อนย้ายสถาวิจัยข้างต้นนั้น ต้องใช้ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งจะเป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการจัดการโลจิสติสก์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ( ข้อมูลบางส่วน ) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์      มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการโลจิสติกส์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ขอขอบคุณข้อมูลคลิปจาก : BBC Thai