สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 20 อันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ของไทยใน Webometrics ณ มกราคม 2560

Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ และวัดจากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี

เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย ( มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมปีทีแล้ว )

1. PRESENCE 10 % = จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google

2. VISIBILITY  50 %  =  จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs,Majestic

3. TRANSPARENCY (OR OPENNESS) 10 %  =  จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar,Citations,Citations

4. EXCELLENCE 30%  = จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ
 10% ที่อ้างมากที่สุดใน 26 สาขาวิชา (ข้อมูลสำหรับระยะเวลา5 ปี 2010-2014)  : สืบค้นได้จาก Scimago

UploadImage

UploadImage


***การจัดอันดับเป็นการวัดตามเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้หมายความถึงคุณภาพมหาวิทยาลัยทั้งหมด
 
    ซึ่งจากในภาพจะเป็นการจัดอันดับแบบภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยรวมอยู่ด้วยกัน ในช่วงเดือนมกราคม 2016 ทาง AdmissionPremium.com ได้แบ่งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ออกเป็นอย่างละ 20 อันดับ เพื่อให้น้องๆ เห็นภาพได้ชัด ดังภาพอินโฟกราฟฟิค ด้านล่างนี้
 
 

UploadImage

UploadImage


มหาวิทยาลัยมหิดลยังครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 45 ของเอเชีย อันดับ 433 ของโลก โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามมาเป็นอันดับ 2 อันดับ 51 ของเอเชีย และอันดับ 452 ของโลกส่วนราชภัฏสวนสุนันทาได้รับรางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตได้รางวัลอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน"

 
ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand