สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "ผูัดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"

 

รายละเอียดงาน

ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายโดยเฉพาะ อาทิ การติดตั้งระบบเครือข่าย การควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย และตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบไว้ให้มากที่สุด 


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : ไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th