สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชมภาพการประกอบรถยนต์ไฮบริดของโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบ และผลิตยานยนต์สำคัญของภูมิภาคมานานนับสิบปี รัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งเป้าส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรายใหม่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งเป้าส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรายใหม่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า

รัฐบาลสนับสนุนให้คนในประเทศหันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกกันมากขึ้น  โดยรัฐบาลสนับสนุนให้คนในประเทศหันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกกันมากขึ้น โรงงานนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2543 มีไลน์การผลิตทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของบีเอ็มดับเบิลยูในทวีปเอเชียที่มีการเดินสายการผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด โรงงานเริ่มการผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด มาตั้งแต่ปี 2559 รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ผลิตที่นี่ ได้แก่รุ่น BMW 330e และ BMW X5 XDrive40eUploadImage

UploadImage

UploadImage

โรงงานมียอดผลิตรวมทุกรุ่น 20,000 คัน โดยรถยนต์ไฟฟ้าผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเท่านั้น

จากความสำคัญข้างต้นนั้น   ทำให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเราได้เป็นอย่างดี 

สาขาวิศวกรรมยานยนต์นั้นจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์  การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของคนเรา

โดยน้องๆ จะต้องจบสายวิทย์-คณิต เท่านั้นนะคะ พี่รับรองเลยว่า น้องๆที่จบสาขา "วิศวกรรมยายนต์"  ไม่ตกงานแน่นอนจ้าแถมพ่วงรายได้ดี อนาคตไกลด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์      สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยสยาม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

    วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยรังสิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
2. วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
3. วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
4. วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
5. อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
6. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล เช่น วิศวกรประเมินราคา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 
บีบีซีไทยนำภาพการประกอบรถยนต์ไฮบริดของโรงงานบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย @ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟเจอริ่ง ประเทศไทย  ณ. อมตะซิตี้ จ.ระยอง
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ขอขอบคุณภาพจาก : www.bbc.com