สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. ยกเลิกแจกหนังสือเรียนฟรี เปลี่ยนมาให้ยืมเรียนแทน

กระทรวงศึกษาธิการ 7 ก.พ. 60  ศธ ยกเลิกแจกหนังสือเรียนฟรี เปลี่ยนมาให้ยืมเรียนแทน  เริ่มปีการศึกษานี้ เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณจัดซื้อหนังสือปีละ 5,000 ล้านบาท

 
UploadImage

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้หารือของบประมาณในโครงการเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหมวดหนังสือเรียนเพิ่มอีก 100 กว่าล้านบาท เนื่องจากค่ากระดาษสูงขึ้น มีผลให้หนังสือต้องปรับราคาตามคุณภาพที่เปลี่ยนไปว่า  ควรจะมีการปรับรูปแบบการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีใหม่ จากที่ซื้อให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ต้องเสียงบประมาณซื้อซ้ำทุกปี ปีละ 5,000 ล้านบาท เป็นซื้อเข้าสถานศึกษาและให้นักเรียนยืมเรียน ยกเว้นแบบฝึกหัดที่ยังให้ซื้อแจกรายบุคคล ซึ่งได้มอบเป็นนโยบายให้สพฐ. ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นี้ โดยดำเนินการในวิชาเรียนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบ่อยๆ ส่วนการควบคุมคุณภาพของแบบเรียนนั้น ในปีหน้าจะมีระบบการให้ดาวให้กับสำนักพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง โดยจะเริ่มกับวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หลังจากนี้จะมีการประชุมกับผู้เขียนตำราคณิตศาสตร์ทั้งหมด เพื่อการแข่งขันอย่างเสรีและบริสุทธิ์

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า แบบเรียนที่จะให้เด็กยืมเรียนนั้น สถานศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เหมือนเดิมตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด สำนักพิมพ์สามารถแข่งขันอย่างเสรี โดยสถานศึกษาต้องจัดซื้อให้ครบตามจำนวนเด็ก นักเรียนสามารถนำหนังสือติดตัวกลับบ้านได้ และเมื่อจบปีการศึกษาจะต้องส่งกลับยังโรงเรียนเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไป  กรณีหนังสือชำรุดสถานศึกษาก็ต้องจัดซื้อทดแทนให้ครบตามจำนวนเด็ก เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเร็วๆนี้จะออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมหนังสือเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.tnamcot.com/content/650786