สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "เลขานุการ" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "เลขานุการ"

 

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ จัดการนัดหมายต่างๆ จดบันทึกการประชุม ดูแลรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว รวมไปถึงงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสาร พิมพ์เอกสาร และงานอื่นๆ

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : -

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th