สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "วิศวกรโยธา" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "วิศวกรโยธา"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาคาร ถนน สะพาน อุโมงค์ รวมไปถึงดูแลระบบการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และตรวจสอบหน้างาน ในบางครั้งอาจต้องมีการทำวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาเทคนิคใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทำงานต่อไป

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 33,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th