สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "วิศวกรไฟฟ้า" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "วิศวกรไฟฟ้า"

 

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและคํานวณไฟฟ้า พัฒนาและทดสอบโครงสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงการวางแผนงานสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อํานวยการควบคุม ตรวจสอบดูแล และการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 80,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 30,000 - 45,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 80,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th