สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มก.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร KU Admission ที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กว่า 500 รายชื่อ ที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ.ด้วยข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนที่ป้อนในระบบรับสมัครออนไลน์ ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสอบใน
การทดสอบดังกล่าว แต่ไม่มีคะแนนให้รีบติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-118-0100 ต่อ 8046 – 8051 ภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.

 
 
UploadImage