สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "Graphic Designer" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "Graphic Designer"

 

รายละเอียดงาน

ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารส่งเสริมการขายและการตลาด รวมไปถึงการออกแบบป้ายและหน้าเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ Adobe Suite

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 30,000 - 60,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th