สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International


UploadImage

University  ประเทศ Australia ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธา... เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Griffith University ประเทศ Australia  จบแล้วทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย

(*หรือกลับไทยเก็บเพิ่มอีก 1 เทอม จบปริญญา วศ.บ. จากศรีปทุม สามารถยื่นขอ กว. ได้)

มาสมัครเรียนที่ศรีปทุมกันเถอะ รู้รึเปล่าสมัครวันนี้ – 31 มี.ค 60 ฟรีทุน 15,000 บาท*
( เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด )

Simply SIGNIFICANT
เรียนอย่างรู้ลึก สนุกกับประสบการณ์จริง

by School of Engineering @ SPU
www.spu.ac.th/engineer