สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Workshop กับเจ้าของ App ยอดฮิต FoodStory จัดโดย CIBA StartUp Center

Workshop ในการทำ Start Up กับ Application ยอดฮิต FoodStory ธุรกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ SME ตีแตก ปี 2559 จัดโดย CIBA StartUp Center วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage